Home
  Djelatnost firme
  Reference
  Foto album
  Kontakti
  Strateški partner

 


div_dot01.gif (88 bytes)

div_dot01.gif (88 bytes)

div_dot01.gif (88 bytes)

div_dot01.gif (88 bytes)
webmaster
div_dot01.gif (88 bytes)
   www.cunko.com

 

 
   OPATIJA PROJEKT - HIDRO d.o.o.
Kosićevo 5, Opatija
tel/fax 051 271 884
mob. 091/537 35 06
 

Naziv tvrtke : OPATIJA PROJEKT - HIDRO d.o.o.
tel/fax : 051 271 884
e-mail : opatijah@optinet.hr
www. opatijaprojekt-hidro.hr

OIB : 80478593703

Sjedište tvrtke : 51410 OPATIJA, Kosićevo 5

Trgovački sud u Rijeci registracijski broj : 040078721

Iznos temeljnog kapitala : 69.100,00 kn uplaćen u cijelosti

Djelatnost : 7112 Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

Uprava : direktor Marijan Stella dipl.ing.građ.

Godina osnivanja : 1991. god.

Erste & Steiermärkische Bank
Žiro račun: 2402006-1100394280
IBAN : HR7224020061100394280

Privredna Banka Zagreb
Žiro račun: 2340009-1117042575
IBAN : HR1923400091117042575

Zagrebačka Banka Zagreb
Žiro račun: 23600001101317965
IBAN : HR7223600001101317965